Miejsce

Warsztaty odbędą się w 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza w Poznaniu
 ul. Szamarzewskiego 78/82
60-569 Poznań
Proszę wchodzić wejściem głównym (od skrzyżowania ul. Szamarzewskiego)
    
 
Warsztaty odbędą się w czterech salach:
Sala A - warsztat A: Jak rozwijać u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu kompetencję komunikacyjną?
Sala B – warsztat B:  Rola motywacji, czyli co zachęca  do działania dzieci z  ASD?
Sala C - warsztat C: Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci z autyzmem?
Sala D – warsztat D:  „Jak skutecznie włączać dziecko ze spektrum autyzmu do grupy rówieśniczej w przedszkolach integracyjnych i  ogólnodostępnych ?”
 
 
 
Dogodny dojazd środkami Komunikacji Miejskiej oraz samochodem.