Koszt uczestnictwa

UWAGA - brak wolnych miejsc! 
Koszt uczestnictwa w Konferencji:
lość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń ( w pierwszej kolejności brane są pod uwagę zgłoszenia opłacone)
Wszystkie zgłoszenia są przez nas, każdorazowo potwierdzane drogą mailową. 
 

Cena za uczestnictowo uzależniona jest od daty zgłoszenia i płatności:

>>ZAPISY I PŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ DO 5.04.2019

   -  cena  70,00 PLN 

   -  cena 58,00 PLN - obniżona cena (do wyczerpania puli promocyjnej) przysługuje:
                    -  wszystkim osobom, jeżeli na jednym formularzu są zgłoszone minimum 3 osoby (nie muszą być z tej samej placówki i nie muszą być zapisane na ten sam warsztat) 
                    - wszystkim osobom, które ukończyły III STOPNIOWY KURS: „TERAPIA BEHAWIORALNA DZIECI Z  AUTYZMEM" w Instytucie Dziecka AUTUS 
                                                 
 

>>ZAPISY I PŁATNOŚĆ/ PŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ OD 6.04.2019 

   -  cena 80,00 PLN          

    -  cena 70,00 PLN - obniżona cena (do wyczerpania puli promocyjnej) przysługuje:
                    -  wszystkim osobom, jeżeli na jednym formularzu są zgłoszone minimum 3 osoby (nie muszą być z tej samej placówki i nie muszą być zapisane na ten sam warsztat) 
                    -  wszystkim osobom, które ukończyły III STOPNIOWY KURS: „TERAPIA BEHAWIORALNA DZIECI Z  AUTYZMEM" Instytucie Dziecka AUTUS 

                                                     

    >>ZAPISY I PŁATNOŚĆ / PŁATNOŚĆ W DNIU WYDARZENIA -  15.04.2019 

   -  cena 95,00 PLN                      

Opłata obejmuje udział w wybranym warsztacie oraz poczęstunek w przerwie kawowej.
     
Płatność:
Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto.
W tytule przelewu należy wpisać:
 5 wydarzenie 2019 IMIĘ i NAZWISKO UCZESTNIKA i wybrany warsztat 1. Warsztat A  lub 2. Warsztat B lub 3. Warsztat C lub 4Warsztat D
                                                                                                                                                                                                                                          ( wpisać wybraną wersję )
Dane do przelewu
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „ Aperio”
Ul Górki 10
60-204 Poznań
Nr konta:   PKO 57 1020 4027 0000 1102 1253 7769
 
Rachunki będą do odebrania przed wydarzeniem w czasie rejestracji uczestników. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie do 7 dni od dnia wysłania zgłoszenia . 
Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w wydarzeniu i uzyskania zwrotu wpłaconej kwoty. W celu uzyskania zwrotu Uczestnik zobowiązany jest przekazać pisemnie informację o wycofaniu się z udziału w wydarzeniu do biura organizatora na adres: info@autyzmkonferencja.pl na minimum 21 dni przed wydarzeniem lub przed zamknięciem naboru tzn.przed rozpoczęciem zapisów na listy rezerwowe. ( w tytule prosimy wpisać: Rezygnacja z wydarzenia - zgłoszenie z dnia .....). Każdy warsztat ma odrębną listę. W przypadku zgłoszeń rezygnacji nadesłanych po tym terminie Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy.
 
W razie pytań i niejasności prosimy o kontakt na : info@autyzmkonferencja.pl lub przedszkole135autyzm@gmail.com lub telefonocznie: 605 249 676 lub  61 867 53 13.
 
UWAGA: Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymują prawo do 5% rabatu (tj. 35zł), ważnego do końca 2019r  na wszystkie edycje kursu:  III STOPNIOWY KURS: „TERAPIA BEHAWIORALNA DZIECI Z AUTYZMEM"   LINK: (>>><<<)