Prelegenci

mgr Lidia Domańska - pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel wychowania przedszkolnego,konsultant. Odbyła staż w Princeton Child Development Institute w Stanach Zjednoczonych, kontynuuje szkolenie w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Od 1997r roku nieprzerwanie pracuje z dziećmi z zaburzeniami z autystycznego spektrum w oparciu o stosowaną analizę zachowania. Współzałożycielka Przedszkola oraz Szkoły dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu. Superwizor i terapeuta Przedszkola i Szkoły Podstawowej dla Dzieci z Autyzmem ( szkoła - do 2014). Od 2005 r kierownik Przedszkola dla Dzieci  z Autyzmem w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Posiada certyfikat nauczyciela- terapeuty dziecka z autyzmem. Instytucie Dziecka AUTUS prowadzi szkolenia z zakresu terapii behawioralnej dziecka z autyzmem, w tym kurs III stopniowy "Terapia behawioralna dziecka z autyzmem"Prowadzi  szkolenia dla nauczycieli, studentów i rodziców z zakresu pracy z dziećmi z autyzmem min. ze Stosowanej Analizy Zachowania na Uniwersytecie Gdańskim, studia podyplomowe na WSHSwoimi badaniami i doświadczeniami dzieli się podczas licznych konferencji i sympozjów. Od 2004 r. współpracuje m. in. z Fundacją Barbary Piaseckiej Johnson, pozyskując fundusze dla wychowanków Ośrodka. Od 2010 r. prezes Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji dzieci z Autyzmem „ Aperio".

mgr Monika Kret - Pęśko -  terapeuta w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem w  SOSW  w Poznaniu. Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Odbyła dwukrotnie staż praktyczny w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Posiada certyfikat nauczyciela – terapeuty dziecka z autyzmem.  

mgr Marta Łotysz - terapeuta w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu. Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz studia podyplomowe na kierunkach oligofrenopedagogika, nauczanie przedszkolne  i wczesnoszkolne, a także kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem. Posiada certyfikat nauczyciela-terapeuty dziecka z autyzmem. Odbyła dwukrotnie staż praktyczny w w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.
 
mgr Anna Michałowska - terapeuta w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem w  SOSW  w Poznaniu. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz studia podyplomowe na kierunkach: terapia pedagogiczna, wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne; oraz kurs kwalifikacyjny: edukacja i terapia osób z autyzmem. Odbyła staż praktyczny w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.  Posiada certyfikat nauczyciela – terapeuty dziecka z autyzmem. Organizowała szkolenia dla rodziców dzieci Przedszkola dla Dzieci z Autyzmem na temat zasad pracy z małym dzieckiem z autyzmem, włączania dzieci do przedszkoli integracyjnych. 
 
mgr Joanna Paluszkiewicz - terapeuta w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem w  SOSW  w Poznaniu. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz studia podyplomowe na kierunkach: wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne; edukacja i terapia osób z autyzmem. Odbyła staż praktyczny w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.  Posiada certyfikat nauczyciela – terapeuty dziecka z autyzmem.
 
mgr Anna Piętka -pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel wychowania przedszkolnego. Od 2006 nauczyciel – terapeuta w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem w  SOSW  w Poznaniu. Trzykrotnie odbyła staż praktyczny w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Posiada certyfikat nauczyciela – terapeuty dziecka z autyzmem.  Od 2014r pełni funkcję superwizora w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem. Członek Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio”. Wykłądowca studiów podyplomowych na WSH. Organizowała szkolenia dla rodziców dzieci Przedszkola dla Dzieci z Autyzmem na temat zasad pracy z małym dzieckiem z autyzmem. 
 
mgr Zuzanna Rochowiak – pedagog specjalny; terapeuta w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem w SOSW w Poznaniu. Ukończyła studia magisterskie na kierunku wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe na kierunkach: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz edukacja i terapia osób z autyzmem. Odbyła staż praktyczny w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Posiada certyfikat nauczyciela – terapeuty dziecka z autyzmem.
 
mgr Magdalena Świerzowska - pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego, posiada certyfikat nauczyciela - terapeuty dziecka z autyzmem. Odbyła staż w Princeton Child Development Institute w Stanach Zjednoczonych, kontynuuje szkolenie w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Od 2003 roku terapeuta w Przedszkolu i Szkole Podstawowej dla dzieci z autyzmem w SOSW w Poznaniu. Od 2007r. pełni funkcję superwizora (2007-2013 Szkoła Podstawowa, od 2014 Przedszkole). Brała czynny udział w przygotowaniu szkoły z klasami dwuosobowymi dla dzieci z autyzmem, tworząc bazę programów dla uczniów z autyzmem oraz przygotowując dzieci mające rozpocząć naukę w pierwszych klasach. Osoba prowadząca szkolenia dla nauczycieli, studentów i rodziców z zakresu pracy z dziećmi z autyzmem.Od 2010 roku członek Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio". Jest autorką prezentacji / wykładów konferencyjnych dotyczących problematyki autyzmu i terapii.

mgr Dorota Wysocka – nauczyciel- terapeuta w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem w  Poznaniu. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz studia podyplomowe w zakresie wychowania przedszkolnego. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych. Posiada certyfikat nauczyciela - terapeuty dziecka z autyzmem. Odbyła staż praktyczny w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.