Program 5 Wydarzenia

UWAGA - brak wolnych miejsc! 

14:15-15:00 Rejestracja uczestników

15:00 Otwarcie wydarzenia.
                Warsztaty odbywają się równolegle, w czterech odrębnych salach, każdy w godz. 15.00 - 18.15. Przy wypełnianiu formularza zgłoszenia trzeba wskazać wybrany temat warsztatu ( jedna osoba jeden warsztat). W czasie trwania warsztatów przewidziana jest 20 minutowa przerwa kawowa.
 

 A   „Jak rozwijać u dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu kompetencję komunikacyjną” ; Anna Michałowska, Anna Piętka UWAGA - brak wolnych miejsc! 

Porozumiewanie się u osób z zaburzeniem autystycznym należy do jednego z największych wyzwań terapeutycznych. Stosowana analiza zachowania oferuje spójny, wszechstronny i potwierdzony naukowo system pracy nad rozwijaniem mowy.  Podczas warsztatu przedstawione zostaną  założenia metody i podstawowe zasady pracy. Spotkanie poświęcone będzie także najefektywniejszym technikom uczenia mowy, a także programom terapeutycznym rozwijającym tę sferę dzieci z zaburzeniami ze spektrum autymu.

 

B   „Rola motywacji, czyli co zachęca  do działania dzieci z ASD”; Marta Łotysz, Dorota Wysocka UWAGA - brak wolnych miejsc! 

Dzieci ze spektrum ASD często charakteryzuje brak lub obniżona motywacja do współpracy i nauki. Tymczasem kluczem do pracy nad deficytami i kształtowania nowych zachowań jest odpowiednie zmotywowanie dziecka. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z podstawowymi pojęciami z zakresu Stosowanej Analizy Zachowań dotyczących m.in. rodzajów wzmocnień i systemów motywacyjnych. Podczas ćwiczeń praktycznych będą również mieli okazję dowiedzieć się jak skutecznie stosować wzmocnienia i wprowadzać systemy motywacyjne w pracy z dzieckiem.

 

C   Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci z autyzmem?; Lidia Domańska, Magdalena Świerzowska UWAGA - brak wolnych miejsc! 

Podczas warsztatów uczestnicy poznają sposoby organizacji terapii i wyznaczania celów terapeutycznych, które zapobiegają pojawianiu się zachowań zakłócających naukę. Przedstawione zostaną techniki pracy z występującymi zachowaniami tj. zachowania stereotypowe, bunt.Uczestnicy będą mieli możliwość wypracowania strategii postępowania w oparciu o własne doświadczenia w terapii z dziećmi.        

 

D  Jak skutecznie włączać dziecko ze spektrum autyzmu do grupy rówieśniczej w przedszkolach integracyjnych i  ogólnodostępnych?”; Monika Kret- Pęśko, Joanna Paluszkiewicz, Zuzanna Rochowiak UWAGA - brak wolnych miejsc! 

Podczas warsztatów zostaną przedstawione niezbędne programy warunkujące sukces  dzieci ze spektrum autyzmu  w przedszkolach integracyjnym i ogólnodostępnym. Omówione będą fazy wprowadzania dziecka do grupy rówieśniczej oraz rolę nauczyciela cienia w przedszkolach integracyjnych i ogólnodostępnych. Uczestnicy warsztatów będą mieli szansę przećwiczyć sposób postępowania w procesie włączania dziecka do grupy przedszkolnej

 

18:15 - Zakończenie warsztatów i zamknięcie wydarzenia.