Program 6 Konferencji

9:30-10:00 Rejestracja online uczestników konferencji

10:00-10:10 Otwarcie konferencji, przedstawienie prelegentów

10:10-12:10  Warsztat A - Organizacja pracy w małej grupie dzieci z autyzmem.  mgr Lidia Domańska, mgr Katarzyna Kupczyk – Buchert, mgr Dorota Wysocka; Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem, Poznań. 

         Dla dzieci objętych terapią indywidualną niezwykle istotne jest stopniowe przygotowanie do udziału w zajęciach w grupie rówieśniczej. Biorąc pod uwagę różny poziom funkcjonowania poszczególnych uczniów, należy w odpowiedni sposób zorganizować sposób nauki oraz przestrzeń w jakiej się uczą. W tej części warsztatów powiemy, w jaki sposób zorganizować pracę w grupie dzieci, posiadających różne możliwości psychofizyczne, jakimi materiałami i narzędziami się posłużyć oraz jak zorganizować przestrzeń do takiej pracy, zgodnie z zasadami stosowanej analizy zachowania. Przedstawione informacje będą oparte na materiałem filmowym oraz fotograficznym 

 

12:30- 14:30  Warsztat B - Komunikacja alternatywna w terapii dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.  mgr Anna Piętka, mgr Magdalena Kopeć; Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem, Poznań. 

            Wiele dzieci z autyzmem, mimo intensywnej terapii, nie jest w stanie nauczyć się mówić, ale przecież mogą komunikować się, jeśli przygotujemy je do posługiwania się komunikacją wspomagającą i alternatywną. W naszym przedszkolu dzieci niemówiące uczą się używać aplikacji Mówik. Podczas warsztatu dzielimy się doświadczeniami w pracy z tym narzędziem. Uczestnicy dowiedzą się,  jak zaplanować i prowadzić efektywną naukę komunikacji.

Komunikowanie się jest podstawowym procesem, który zachodzi w relacjach międzyludzkich. Stanowi najważniejszą potrzebę rozwoju psychospołecznego każdego dziecka, ponieważ jest niezbędnym elementem do poznawania samego siebie i porządkowania otaczającej rzeczywistości. Wśród najpopularniejszych multimediów wspierających proces komunikacji znajdują się komunikatory. Stanowią one nieocenioną pomoc w procesie porozumiewania się osób z trudnościami komunikacyjnymi. Są głównym czynnikiem zwalczającym liczne bariery w komunikacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w otaczającym ich środowisku, a przede wszystkim ułatwiają codzienne funkcjonowanie takich osób. Nowoczesne technologie stały się szansą wyrażania własnych potrzeb, dzielenia się emocjami oraz chodzenia w kontakt z innymi ludźmi. Jednym z najpopularniejszych oraz najprzystępniejszych cenowo oprogramowań na przenośne urządzenia multimedialne jest Mówik..  

 

14:50 - 16:50  Warsztat C - Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?  mgr Magdalena Świerzowska, mgr Zuzanna Rochowiak.; Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem, Poznań. 

          Podczas warsztatów uczestnicy poznają sposoby organizacji terapii i wyznaczania celów terapeutycznych, które zapobiegają pojawianiu się zachowań zakłócających naukę. W oparciu o przykładowe zachowania, omówione zostaną funkcje zachowań niepożądanych. Uczestnicy będą mieli możliwość wypracowania strategii postępowania do zaprezentowanych w materiale filmowym przykładów oraz własnych doświadczeń w terapii z dziećmi.

16:55  Zakończenie wydarzenia.

UWAGA!

Można uczestniczyć w jednym, w dwóch lub trzech warsztatach. Przy wypełnianiu formularza zgłoszenia trzeba wskazać wybrany temat warsztatu. 

 

 

 

Drodzy Uczestnicy,

Ze względu na to, że nadal panuje pandemia covid-19, skład prelegentów w wyjątkowej sytuacji może ulec zmianie. Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość.