Szanowni Państwo!

                    Po raz kolejny mam zaszczyt serdecznie zaprosić  wszystkich zainteresowanych na III już wydarzenie z cyklu: „Dziecko z autyzmem w przedszkolu”. W tym roku będą to warsztaty. Odbędą się w dniu 31 marca 2017r i są organizowane przez Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Poznaniu im. Zbigniewa Tylewicza oraz Stowarzyszenie na rzecz Edukacji dzieci i Młodzieży z Autyzmem APERIOHonorowy patronat nad warsztatami objęli Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak oraz Marszałek Województwa Marek Woźniak.

             W ubiegłym roku, II Konferencja z tego cyklu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem  i spotkała się z bardzo dobrym odbiorem (zdjęcia z konferencji). W tym roku postanowiliśmy od bardziej praktycznej strony pokazać pracę z dzieckiem z autyzmem w wieku przedszkolnym. Na warsztaty zapraszamy profesjonalistów, rodziców, a także studentów, którzy przygotowują się do tej pasjonującej pracy. Organizatorzy warsztatów zadbali,  aby opłata  była niska i nie stanowiła przeszkody w uczestnictwie w tym wydarzeniu.    
              Nauczyciele z Przedszkola dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu podzielą się swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w pracy. Tematyka poszczególnych warsztatów poświęcona będzie budowaniu systemów motywacyjnych dzieci z autyzmem, a także nauce komunikacji werbalnej osób z tym zaburzeniem. Wiele miejsca poświęconego będzie nauce samodzielności i niezależności. Przyjrzymy się także sposobie konstruowania Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych dla dzieci z tym zaburzeniem.  Tegoroczne wydarzenie jak zwykle odbywać się będzie w czasie , w którym przypada Światowy Dzień Wiedzy o tym zaburzeniu . Mamy nadzieję, że przygotowane warsztaty  poszerzą zakres wiedzy wszystkich uczestników.

Ilość miejsc jest ograniczona, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie zgłoszenia są przez nas, każdorazowo potwierdzane drogą mailową. Każdy z uczestników konferencji otrzyma Zaświadczenie uczestnictwa.

 
     Do zobaczenia na Warsztatach!
 
 
                 mgr Lidia Domańska
           Prezes Stowarzyszenie na Rzecz
 Edukacji  Dzieci i Młodzieży  z Autyzmem
                     „APERIO”