Szanowni Państwo!

                    Po raz kolejny mam zaszczyt serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych na V wydarzenie z cyklu: „Dziecko z autyzmem w przedszkolu”. W tym roku będą to cztery warsztaty, które odbędą się w dniu 15.04.2019 r. i są organizowane przez  Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu oraz Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem APERIOHonorowy patronat nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Marek Woźniak oraz Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

             W ubiegłych latach wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem  i spotkały się z bardzo dobrym odbiorem wśród studentów, profesjonalistów i rodziców dzieci z autyzmem. W tym roku też postaramy się sprostać Państwa oczekiwaniom! 

Warsztaty poprowadzą doświadczni nauczyciele z wieloletnią praktyką z Przedszkola dla Dzieci z Autyzmem z Poznania. Dzięki zdobytym środkom udało się obniżyć  opłatę tak, by nie stanowiła przeszkody w uczestnictwie w tym wydarzeniu. Podczas tegorocznego wydarzenia przedstawimy Państwu 4 tematy:

- A „Jak rozwijać u dzieci z zaburzeniami ze spectrum autyzmu kompetencję komunikacyjną”

- B „Rola motywacji, czyli co zachęca  do działania dzieci z ASD”

- C „Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci z autyzmem?”                

- D „Jak skutecznie włączać dziecko ze spektrum autyzmu do grupy rówieśniczej w przedszkolach integracyjnych i  ogólnodostępnych ?”

 Ilość miejsc jest ograniczona, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie zgłoszenia są przez nas, każdorazowo potwierdzane drogą mailową. Każdy z uczestników konferencji otrzyma Zaświadczenie uczestnictwa.

 
                Do zobaczenia!
 
 
                 mgr Lidia Domańska
           Prezes Stowarzyszenie na Rzecz
 Edukacji  Dzieci i Młodzieży  z Autyzmem
                     „APERIO”