Miejsce

 Wydarzenie 6 Konferencja  Dziecko z Autyzmem w Przedszkolu będzie ralizowana w tym roku w sposób zdalny - ONLINE.

       W związku z występującym i narastającym ciągle zagrożeniem epidemiologicznym i związanymi z tym ograniczeniami i zagrożeniami, które pozostały nadal utrzymane przez  Ministerstwa Zdrowia, podjęliśmy dziś decyzję o realizacji 6 Konferencji  Dziecko z Autyzmem w Przedszkolu  w sposób zdalny - ONLINE. Aby móc wziąć udział w konfernecji i warsztatach online, tym razem nie trzeba będzie przyjeżdżać do Poznania.

       Dwa dni przed dniem konferencji zostaną rozesłane dwa maile z linkiem i hasłem  do naszej platformy, za pomocą której, będziemy prowadzić 6 Konferencję  Dziecko z Autyzmem w Przedszkolu (logowanie jest bardzo proste, a w przypadku problemów pomożemy telefonicznie). Jeden mail bedzie dotyczył pierwszego dnia wydarzenia - konferencji, drugi mail - dnia drugiego - warsztatów. Po zakończeniu wydarzenia Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu. Platforma e-learningowa z której korzystamy,  jest narzędziem interaktywnym, prostym w obsłudze, wykorzystywanym do prowadzenia wykładów i webinariów. Dlatego, w obliczu zaistniałej sytuacji i w dalszym ciągu utrzymujących się ograniczeń,  nie planujemy dalej przesuwać  konferencji i warsztatów, a jedynie zmienić ich formę, z tradycyjnej na online. Zakres materiału pozostaje prawie bez zmian - wykreślony został jeden wykład a wprzypadku jednego warsztatu zmienił się prowadzący ( zapraszamy do zakładki PROGRAM oraz do komunikatu z dnia 1.10.2020 w zakładce AKTUALNOŚCI).