Prelegenci

WARSZTAT A

mgr Lidia Domańska - pedagog specjalny, logopeda, nauczyciel wychowania przedszkolnego,konsultant. Odbyła staż w Princeton Child Development Institute w Stanach Zjednoczonych, kontynuuje szkolenie w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Od 1997r roku nieprzerwanie pracuje z dziećmi z zaburzeniami z autystycznego spektrum w oparciu o stosowaną analizę zachowania. Współzałożycielka Przedszkola oraz Szkoły dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu. Superwizor i terapeuta Przedszkola i Szkoły Podstawowej dla Dzieci z Autyzmem ( szkoła - do 2014). Od 2005 r kierownik Przedszkola dla Dzieci  z Autyzmem w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Posiada certyfikat nauczyciela- terapeuty dziecka z autyzmem. W Instytucie Dziecka AUTUS prowadzi szkolenia z zakresu terapii behawioralnej dziecka z autyzmem, w tym kurs III stopniowy "Terapia behawioralna dziecka z autyzmem". Prowadzi  szkolenia dla nauczycieli, studentów i rodziców z zakresu pracy z dziećmi z autyzmem min. ze Stosowanej Analizy Zachowania na Uniwersytecie Gdańskim, studia podyplomowe na WSH. Jest doktorantką na Oslo Metropolitan University.. Promotorem jej pracy doktorskiej jest prof. Svein Eikeseth. W 2017 roku ukończyła studia podyplomowe „Stosowana Analiza Zachowania – terapia spektrum zaburzeń autystycznych” na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie obecnie wykłada. Swoimi badaniami i doświadczeniami dzieli się podczas licznych konferencji i sympozjów. Od 2004 r. współpracuje m. in. z Fundacją Barbary Piaseckiej Johnson, pozyskując fundusze dla wychowanków Ośrodka. Od 2010 r. prezes Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji dzieci z Autyzmem „ Aperio".
 
mgr Katarzyna Kupczyk – Buchert - ukończyła studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz studia licencjackie na kierunku promocja zdrowia i socjoterapia  na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także  studia podyplomowe na kierunku wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna oraz terapia i edukacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami. Od 2012 roku pracuje z dziećmi ze spektrum autyzmu w oparciu o stosowaną analizę zachowania w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu. Ukończyła liczne szkolenia i kursy z zakresu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci ze spektrum autyzmu.

mgr Dorota Wysocka - ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe na kierunkach: nauczanie przedszkolne oraz edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także liczne kursy z zakresu wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem. Terapeutka z wieloletnim doświadczeniem prowadząca terapię w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu. Posiada certyfikat nauczyciela-terapeuty dziecka z autyzmem. Dwukrotnie odbyła staż praktyczny w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.

Dodatkowe osoby biorące udział w przygotowaniu warsztatu:

mgr Jagoda Januszewska - ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe na kierunkach wychowanie przedszkolne oraz terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zawodzie nauczyciela a od 2019 roku pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w oparciu o stosowaną analizę zachowania w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu. Ukończyła liczne szkolenia i kursy z zakresu wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem.

mgr Joanna Zielińska – ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna, studia podyplomowe na kierunku edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, liczne kursy związane z edukacją osób ze spektrum autyzmu, w tym trzystopniowy kurs terapii behawioralnej. Od 2017 roku nauczyciel terapeuta w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu.  Kontynuuje studia magisterskie na kierunku pedagogika: edukacja elementarna z profilaktyką logopedyczną. Odbyła staż praktyczny w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.

mgr Sandra Łochowicz - ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna - edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła III-stopniowy Kurs Doskonalący "Terapia Behawioralna Dzieci z Autyzmem". Obecnie nauczyciel-terapeuta w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu.

 

Warsztat B

mgr Anna Piętka – pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda, specjalista w zakresie edukacji i rehabilitacji uczniów z autyzmem, posiada certyfikat nauczyciela-terapeuty dziecka z autyzmem. Od 2006 roku jest terapeutą w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem, pełni funkcję superwizora. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio”.

mgr Magdalena Kopeć - pedagog specjalny, od 2010roku terapeuta  w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, a także studia podyplomowe na kierunkach wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych. Posiada certyfikat nauczyciela – terapeuty dziecka z autyzmem. Odbyła staż praktyczny w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. 

Dodatkowe osoby biorące udział w przygotowaniu warsztatu:

mgr Marta Stanisławiak - absolwentka pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem metodą Stosowanej Analizy Zachowania w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem a także terapie indywidualne i grupowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych ze spektrum autyzmu w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO. Ukończyła III-stopniowy Kurs Doskonalący "Terapia Behawioralna Dzieci z Autyzmem".

mgr Ola Popławska - absolwentka pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Ukończyła studia magisterskie na kierunku: edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz studia podyplomowe edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zdobywa cenne doświadczenie prowadząc terapię dzieci z autyzmem metodą Stosowanej Analizy Zachowania w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu. Ukończyła III-stopniowy Kurs Doskonalący "Terapia Behawioralna Dzieci z Autyzmem".

 

Warsztat C

mgr Magdalena Świerzowska - pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania wczesnoszkolnego, oraz wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem. Posiada Certyfikat Nauczyciela Terapeuty Dziecka z Autyzmem. Odbyła staż w Princeton Child Development Institute w Stanach Zjednoczonych, Kontynuuje szkolenie w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Od 2003 roku terapeuta w Przedszkolu i Szkole Podstawowej dla dzieci z autyzmem w SOSW w Poznaniu. Od 2007r. pełni funkcję superwizora (2007-2013 Szkoła Podstawowa, od 2014 Przedszkole). Brała czynny udział w przygotowaniu szkoły z klasami dwuosobowymi dla dzieci z autyzmem, tworząc bazę programów dla uczniów z autyzmem oraz przygotowując dzieci mające rozpocząć naukę w szkołach. Od 2010 roku członek Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio". Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, studentów i rodziców z zakresu pracy z dziećmi z autyzmem.

mgr Zuzanna Rochowiak – ukończyła studia licencjackie na kierunku: pedagogika specjalna: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz studia magisterskie: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studia podyplomowe na kierunkach: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu. Od 6 lat prowadzi terapię opartą na zasadach Stosowanej Analizy Zachowania w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem w Poznaniu. Ukończyła III-stopniowy Kurs Doskonalący "Terapia Behawioralna Dzieci z Autyzmem". Posiada certyfikat nauczyciela-terapeuty dziecka z autyzmem. Odbyła staż praktyczny w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.