Szanowni Państwo!

                                        Po raz kolejny mam zaszczyt serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych na 6 Konferencję z cyklu: „Dziecko z autyzmem w przedszkolu”. W tym roku będzie to wydarzenie podzielone na dwa moduły - moduł konferencyjny i moduł warsztatowy. Obydwa moduły odbędą się, po zmianie daty związanej z zagrożeniem koronawirusem (Covid-19), w dniu 23 października 2020r i są organizowane przez Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu oraz Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem APERIO. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Marek Woźniak oraz Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak.

Wydarzenie odbędzie się, po zmianie daty związanej z zagrożeniem koronawirusem (Covid-19), w dniu 23 października 2020r (nie jak wcześniej planowaliśmy 17.04.2020r) w budynku Akademii Wychowania Fizycznego  w Poznaniu.

     W ubiegłych latach wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem  i spotkały się z bardzo dobrym odbiorem studentów, profesjonalistów i rodziców dzieci z autyzmem. Szczególnie cenicie sobie Państwo możliwość wysłuchania osób w z wieloletnią praktyką i doświadczniem, pracujących na co dzień z dziećmi ze spektrum autyzmu. W tym roku też postaramy się sprostać Państwa oczekiwaniom! 

      Podczas tegorocznego wydarzenia o systemowym rozwijaniu efektywnego modelu terapii w Polsce , Europie i na świecie będzie mówić dyrektor Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku , dr. Anna Budzińska oraz wicedyektor mgr Iwona Ruta-Suminka. W kolejnych wystąpieniach będzie mowa o rozwijaniu sfer deficytowych  z wykorzystaniem technik SAZ, o  wczesnej diagnozie dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, o  Stosowanej Analizie Zachowań jako efektywnym podejściu do terapii tego zaburzenia, oraz o kształtowaniu mowy u dzieci z autyzmem.  Temat każdego wystąpienia przedpołudniowego będzie pogłębiony oraz wzbogacony o ćwiczenia praktyczne podczas pięciu popołudniowych  warsztatów . 

Dzięki zdobytym środkom udało się obniżyć  opłatę tak, by nie stanowiła przeszkody w uczestnictwie w tym wydarzeniu.

 Ilość miejsc jest ograniczona, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie zgłoszenia dokonywane są przez stronę internetową (zakładka Rejestracja) i są każdorazowo potwierdzane drogą mailową. Każdy z uczestników konferencji otrzyma Zaświadczenie uczestnictwa.

 
                Do zobaczenia!
 
 
                 mgr Lidia Domańska
           Prezes Stowarzyszenie na Rzecz
 Edukacji  Dzieci i Młodzieży  z Autyzmem
                     „APERIO”