Szanowni Państwo!

           Po raz kolejny mam zaszczyt serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych na 6 Konferencję z cyklu: „Dziecko z autyzmem w przedszkolu”.  W tym roku wydarzenie to zostało podzielone na dwa moduły - moduł konferencyjny i moduł warsztatowy. W związku z zagrożeniem koronawirusem  (Covid-19)​ obydwa moduły odbędą się  w trybie zdalnym ONLINE,  w dniach 23-24 października 2020r i są organizowane przez Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu oraz Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem APERIO. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Marek Woźniak oraz Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak.

Wydarzenie odbędzie się za pośrenictwem platformy e-learningowej w dwóch modułach: wykładowym: 23 października (piątek) w godzinach 15:00 – 19:10 i warsztatowym: 24 października (sobota)  w godzinach 9:30 – 12:00 równolegle odbędą się 5 warsztatów. (więcej szczegółów w zakładce AKTUALNOŚCI w komunikacie z dnia 1.10.2020.)

     W ubiegłych latach wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem i spotkały się z bardzo dobrym odbiorem studentów, profesjonalistów i rodziców dzieci z autyzmem. Szczególnie cenicie sobie Państwo możliwość wysłuchania osób w z wieloletnią praktyką i doświadczniem, pracujących na co dzień z dziećmi ze spektrum autyzmu. W tym roku też postaramy się sprostać Państwa oczekiwaniom! 

      Podczas tegorocznego wydarzenia o systemowym rozwijaniu efektywnego modelu terapii w Polsce , Europie i na świecie będzie mówić dyrektor Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku, dr. Anna Budzińska oraz wicedyrektor mgr Iwona Ruta-Suminka. W kolejnych wystąpieniach będzie mowa o rozwijaniu sfer deficytowych  z wykorzystaniem technik SAZ, o  wczesnej diagnozie dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, o  Stosowanej Analizie Zachowań jako efektywnym podejściu do terapii tego zaburzenia, oraz o kształtowaniu mowy u dzieci z autyzmem. Temat każdego wystąpienia przedpołudniowego będzie pogłębiony oraz wzbogacony o ćwiczenia praktyczne podczas pięciu warsztatów.  

 Ilość miejsc jest ograniczona, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie zgłoszenia dokonywane są przez stronę internetową (zakładka Rejestracja) i są każdorazowo potwierdzane drogą mailową. Każdy z uczestników konferencji otrzyma Zaświadczenie uczestnictwa.

      Życzę Państwu dużo zdrowia!
                Do zobaczenia online!
 
 
                 mgr Lidia Domańska
           Prezes Stowarzyszenie na Rzecz
 Edukacji  Dzieci i Młodzieży  z Autyzmem
                     „APERIO”